Projekt OWDA

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to pilotażowy projekt doradczy realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biurem Projektowym Marta Kulik w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie to realizowane jest poprzez profesjonalny audyt, informacje na temat rozwiązań służących zapewnieniu dostępności lub doradztwo merytoryczne w tym zakresie.

Przejdź do zakładki O projekcie

Projekt OWDA

Realizacja wsparcia dla podmiotów publicznych

NEWSLETTER OWDA