informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Geneza Projektu

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności. W myśl tej ustawy, każdy obywatel ze szczególnymi potrzebami może złożyć do podmiotu publicznego wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej. W przypadku braku podjęcia przez podmiot publiczny stosownych działań osoba ta ma prawo złożyć do Prezesa PFRON skargę na brak zapewnienia dostępności. Konsekwencją złożonej skargi jest nakaz zapewnienia dostępności, zaś w sytuacji braku reakcji ze strony podmiotu publicznego – kara grzywny.

Podmioty publiczne często mierzą się z wyzwaniem dotyczącym określenia potrzeb i możliwości związanych z zapewnieniem dostępności swoich obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wychodząc naprzeciw tym problemom powołany został „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.  

Opis Projektu

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to pilotażowy projekt doradczy realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biurem Projektowym Marta Kulik w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie to realizowane jest poprzez profesjonalny audyt, informacje na temat rozwiązań służących zapewnieniu dostępności lub doradztwo merytoryczne w tym zakresie. Projekt może także stanowić płaszczyznę do dyskusji na temat dostępności architektonicznej oraz projektowania uniwersalnego.

W ramach prowadzonych działań planowane jest udzielenie wsparcia około 450 podmiotów publicznych z całego kraju. Zgodnie z przyjętą zasadą reprezentatywności, otrzyma je porównywalna liczba podmiotów z każdego z 16 województw, z uwzględnieniem ich wielkości i charakterystyki (przykładowo: województwo mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa).

W celu zapewnienia równego dostępu do wsparcia podmioty publiczne rekrutowane są w oparciu o zasadę reprezentatywności, która oznacza objęcie wsparciem podmiotów z każdego województwa, przy uwzględnieniu specyfiki ich funkcjonowania, wielkości województwa i liczby populacji.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Beneficjenci Projektu:

Projekt OWDA skierowany jest do podmiotów publicznych wskazanych w artykule 3 ustawy
o zapewnianiu dostępności. Beneficjentami projektu mogą zostać w szczególności:

  • centralne i terenowe organy administracji państwowej;
  • ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie;
  • jednostki Samorządu Terytorialnego - urzędy marszałkowskie, miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe;
  • szkoły i uczelnie wyższe;
  • oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w szczególności świadczące usługi w zakresie rehabilitacji;
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury, domy kultury, muzea, wypożyczalnie książek;
  • obiekty transportu i komunikacji publicznej, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe (o różnej wielkości i zasięgu świadczonych usług);
  • oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;
  • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte zarówno obiekty użytkowane, pełniące już swoją funkcję, jak i obiekty będące w trakcie budowy lub na etapie planowania inwestycji.

Rekrutacja do Projektu:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 30 listopada 2022 r. z możliwością przedłużenia maksymalnie do 28 lutego 2023 r. Ocena wniosków dokonywana jest etapami.  W każdym etapie do projektu zostanie zakwalifikowanych średnio 50 zgłoszeń.

Rekrutacja do projektu odbywa się w ramach kolejno ogłaszanych naborów i w terminach dla nich określonych. Począwszy od trzeciego naboru rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać kompletny Formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny na adres mailowy: owda@pfron.org.pl.

Co istotne, Ankieta samooceny powinna być wypełniona oddzielnie dla każdego zgłaszanego do projektu budynku.  
Wszystkie dokumenty powinny być zapisane w formacie pdf oraz podpisane elektronicznie przez osoby do tego upoważnione (na przykład podpisem kwalifikowanym). Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.