Filtruj wyniki

MAPA WSPARCIA

Filtruj wyniki

Wyczyść filtry

Wyniki wyszukiwania (29)

Pinezka Akademia Nauk Stosowanych w Łomży RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Typ podmiotu: uczelnia
Rodzaj świadczonych usług: nauka i szkolnictwo wyższe
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Weryfikacja posiadanego raportu z audytu.2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo finansowe.4. Doradztwo w zakresie ppoż i ewakuacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Gmina Czyże RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Czyże
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Opracowanie koncepcji inwestycji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Goniądz RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi techniczne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Opracowanie koncepcji inwestycji.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Narew RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Narew
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Sokółka RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: spotkanie z ekspertem
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Wysokie Mazowieckie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Wysokie Mazowieckie
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Gmina Zabłudów RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Zabłudów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielski Podlaski
Typ podmiotu: jednostka administracji rządowej
Rodzaj świadczonych usług: bezpieczeństwo publiczne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: pomoc społeczna
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Weryfikacja dokumentów zamówienia. 2. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka MOSIR w Grajewie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Grajewo
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura fizyczna i rekreacja
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka PCPR w Kolnie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Kolno
Typ podmiotu: inne
Rodzaj świadczonych usług: pomoc społeczna
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łomży RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: mieszkalnictwo
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Doradztwo finansowe.3. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Powiat Kolneński RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Kolno
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiat Sokólski RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: instytucja rynku pracy
Rodzaj świadczonych usług: usługi rynku pracy
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Grajewo
Typ podmiotu: instytucja rynku pracy
Rodzaj świadczonych usług: usługi rynku pracy
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Kolno
Typ podmiotu: instytucja rynku pracy
Rodzaj świadczonych usług: usługi rynku pracy
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Sejny
Typ podmiotu: instytucja rynku pracy
Rodzaj świadczonych usług: usługi rynku pracy
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: spotkanie grupowe
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Starostwo Powiatowe Grajewo RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Grajewo
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo w zakresie ewakuacji i ppoż.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Urząd Statystyczny w Białymstoku RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: jednostka administracji rządowej
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Szczuczyn
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Narew
Typ podmiotu: szkoła
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Zespół Szkół im. ks. J.K. Kluka w Wojewodzinie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Wojewodzin
Typ podmiotu: placówka systemu oświaty
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo finansowe. 4. Doradztwo w zakresie ewakuacji i ppoż.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku- internat RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: mieszkalnictwo
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ewakuacji i ppoż.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Zespół Szkół Technicznych w Kolnie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: podlaskie
Miasto: Kolno
Typ podmiotu: szkoła
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak