Filtruj wyniki

MAPA WSPARCIA

Filtruj wyniki

Wyczyść filtry

Wyniki wyszukiwania (30)

Pinezka Gmina Bełżec RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżec
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: spotkanie z ekspertem
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Garbów RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Garbów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura fizyczna i rekreacja
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Hrubieszów RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Gmina Komarówka Podlaska RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Komarówka Podlaska
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo finansowe.4. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Konstantynów RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Konstantynów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Weryfikacja projektu budowlanego. 2. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 3. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.4. Doradztwo finansowe.5. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Miasta Biłgoraj RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: pomoc społeczna
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Opole Lubelskie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Opole lubelskie
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Doradztwo finansowe.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gmina Trawniki RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Trawniki
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1.Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Doradztwo na etapie wdrażania rekomendacji. 3. Doradztwo finansowe. 4 Ddoradztwo w zakresie ewakuacji i ppoż. 5. Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo finansowe.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Rokitno
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Rokitno
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Nałęczów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: pomoc społeczna
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Muzeum Narodowe w Lublinie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Typ podmiotu: instytucja kultury
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Weryfikacja projektu budowlanego.2. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ewakuacji i ppoż.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Typ podmiotu: instytucja kultury
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Kozłówka
Typ podmiotu: instytucja kultury
Rodzaj świadczonych usług: kultura
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: tak
Obszar wiejski: nie
Pinezka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Pławanice
Typ podmiotu: placówka systemu oświaty
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: spotkanie z ekspertem
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiat Krasnostawski RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiat Łęczyński RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Powiat Rycki RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Przedszkole w Borzechowie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Borzechów
Typ podmiotu: placówka systemu oświaty
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo finansowe.4. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Starostwo Powiatowe w Zamościu RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Doradztwo w zakresie przygotowania przedmiotu zamówienia. 2. Weryfikacja posiadanego audytu.3. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.4. Doradztwo finansowe.5. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Typ podmiotu: uczelnia
Rodzaj świadczonych usług: nauka i szkolnictwo wyższe
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Urzad Gminy Borzechów RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Borzechów
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.3. Doradztwo finansowe.4. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Urząd Gminy Janowiec RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Janowiec
Typ podmiotu: jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Doradztwo w zakresie przygotowania przedmiotu zamóienia. 2. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 3. Konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji.4. Doradztwo finansowe.5. Doradztwo w zakresie p.poż. i ewakuacji.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak
Pinezka Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Typ podmiotu: podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rodzaj świadczonych usług: ochrona zdrowia
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. 2. Doradztwo finansowe.
Zabytek: nie
Obszar wiejski: nie
Pinezka Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie RozwińZwiń
Ścieżka: II ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Typ podmiotu: instytucja rynku pracy
Rodzaj świadczonych usług: usługi rynku pracy
Otrzymany zakres wsparcia: odpowiedź pisemna
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju Inspektorat w Hrubieszowie RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Typ podmiotu: inne
Rodzaj świadczonych usług: usługi administracyjne
Otrzymany zakres wsparcia: audyt uproszczony
Zabytek: nie
Obszar wiejski: tak
Pinezka Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli RozwińZwiń
Ścieżka: I ścieżka wsparcia
Województwo: lubelskie
Miasto: Pszczela Wola
Typ podmiotu: placówka systemu oświaty
Rodzaj świadczonych usług: oświata i wychowanie
Otrzymany zakres wsparcia: 1. Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami.
Zabytek: tak
Obszar wiejski: tak