Data utworzenia: 29.06.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

Zapraszamy podmioty publiczne do udziału w kolejnym etapie rekrutacji do projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. Czwarty nabór rozpocznie się 7 lipca i potrwa do 23 sierpnia.

Nabór będzie mieć częściowo charakter celowany. Oznacza to, iż zapraszamy w pierwszej kolejności te rodzaje podmiotów, które nie zgłosiły się w dotychczasowych rekrutacjach lub ich liczba w niektórych województwach jest niewystarczająca.

Są to w szczególności podmioty prowadzące działalność w zakresie:

  • transportu,
  • mieszkalnictwa,
  • bezpieczeństwa publicznego oraz
  • sportu i rekreacji,

a także podmioty ubiegające się o doradztwo architektoniczne dla:

  • obecnie przygotowywanych lub
  • dopiero planowanych inwestycji.

Podmioty z innych kategorii również mogą przesłać zgłoszenia. Będą one oceniane w przypadku, gdy limit miejsc w poszczególnych województwach nie zostanie wyczerpany lub gdy podmioty wskazane w naborze celowanym nie zgłoszą chęci udziału w projekcie.

Podmioty, które zgłosiły się w trzecim naborze ale nie zakwalifikowały się do projektu ze względu na wyczerpanie limitu miejsc w danej kategorii, nie muszą po raz drugi składać dokumentów rekrutacyjnych. Ich zgłoszenia zostaną ponownie ocenione przez Zespół Rekrutacyjny.

Zasady rekrutacji

Rekrutację prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy, aby wszystkie dokumenty były zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl

W przypadku pytań dotyczących projektu lub wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z Konsultantami ds. dostępności właściwymi dla danego regionu.

Dodatkowe informacje:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA w czwartym naborze

Adres strony: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/

Dane kontaktowe pracowników OWDA

Adres strony: https://owda.pfron.org.pl/kontakt/


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa