Rekrutacja do projektu została zakończona. Poniższe informacje mają charakter archiwalny.

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie. Szczegółowe zasady zgłoszeń różnią się w zależności od wybranej ścieżki wsparcia.

Tabela zasad rekrutacji do projektu

Parametr

Pierwsza ścieżka wsparcia

Druga ścieżka wsparcia

Status

 • Nieaktywna
 • Nieaktywna

Etap

 • Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.
 • Dalsza realizacja usług wsparcia podmiotów zakwalifikowanych w dotychczasowych naborach.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zostało zawieszone.

Sposób rekrutacji

 • Elektroniczna.
 • Elektroniczna.

Terminy

 • Aktualnie zakończył się ostatni nabór uzupełniający.
 • Prowadzona na bieżąco, do 30 czerwca 2023 roku lub do czasu wyczerpania limitu miejsc w projekcie.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zostało zawieszone.

Dokumenty zgłoszeniowe

 • Formularz rekrutacyjny i Ankieta samooceny (oddzielnie dla każdego budynku) lub Formularz zgłoszeniowy (w przypadku rekrutacji do usługi: audyt uproszczony).
 • Opcjonalnie – Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika).
 • Wszystkie dokumenty muszą być zapisane w pdf i podpisane elektronicznie.
 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Dokumentacja techniczna i zdjęciowa.
 • Opcjonalnie –Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika).
 • Wszystkie dokumenty muszą być zapisane w pdf i podpisane elektronicznie.

Kryteria oceny

 • Kryterium formalne.
 • Kryterium punktowe - dodatkowe punkty otrzymują podmioty świadczące usługi o wyjątkowym znaczeniu dla osób z niepełnosprawnościami oraz te, których siedziba mieści się w zabytkowej tkance architektonicznej.
 • Kryterium reprezentatywności – zakłada ono konieczność zapewnienia określonej  liczby miejsc w projekcie dla podmiotów z poszczególnych województw i świadczących określony rodzaj usług społecznych.
 • W przypadku audytu uproszczonego – kryterium formalne i kolejność nadesłania zgłoszenia.
 • Kryterium formalne oraz kolejność nadesłania zgłoszeń.

Limit miejsc

 • Maksymalnie 450
 • Minimalnie 100

Zakres wsparcia

 • Usługa kompleksowa zawierająca uzgodnione z podmiotem formy wsparcia.
 • Usługa jednostkowa, dotycząca jednego zgłaszanego zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej.

Oferowane formy wsparcia

 • Audyt uproszczony
 • Audyt dostępności architektonicznej.
 • Doradztwo architektoniczne.
 • Doradztwo w zakresie przepisów PPOŻ
 • Doradztwo inwestycyjne.
 • Odpowiedź na pytanie nadesłane przez PP.
 • Spotkanie z ekspertem- bezpośrednie lub online.
 • Spotkanie grupowe dotyczące wybranego zagadnienia.

Przejdź do formularza