W ramach projektu oferujemy dwa rodzaje wsparcia dla podmiotów publicznych. Różnią się one zarówno zakresem i rodzajem świadczonych usług doradczych, jak i sposobem rekrutacji.

W pierwszej ścieżce wsparcia podmioty publiczne otrzymują kompleksową usługę audytorską lub doradczą. Rekrutowane są w oparciu o przyjęte kryteria i limity miejsc.

Druga ścieżka wsparcia jest tak zwaną szybką ścieżką doradczą. Podmioty uzyskują odpowiedź na jednostkowe zagadnienie dotyczące dostępności architektonicznej. W tej ścieżce nie ma procesu rekrutacji, obowiązuje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Usługi oferowane w pierwszej ścieżce wsparcia:
  • Audyt dostępności architektonicznej
  • Kompleksowe informacje na temat rozwiązań służących zapewnianiu dostępności architektonicznej
  • Doradztwo merytoryczne w zakresie dostępności architektonicznej
  • Informacje na temat możliwości pozyskania finansowania prac budowlanych i modernizacyjnych.
Usługi oferowane w drugiej ścieżce wsparcia:
  • Pisemna odpowiedź na jednostkowe zagadnienie z zakresu dostępności architektonicznej w postaci opinii eksperta.
  • Konsultacje indywidualne z ekspertem architektem dotyczące jednostkowego zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej (online lub stacjonarnie)
  • Spotkania grupowe dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej.