Lider projektu

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

Specjalizuje się w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od lat regularnie organizuje szkolenia, treningi i obozy sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jej misją jest edukacja i budowanie przekonania, że osoby poruszające się na wózku mogą prowadzić normalne życie i osiągać założone cele prywatne i zawodowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.far.org.pl