Projekt kierujemy do podmiotów publicznych wskazanych w artykule 3. ustawy o zapewnianiu dostępności z dnia 19 lipca 2019 roku.

Do projektu mogą się zgłosić w szczególności:
 • centralne i terenowe organy administracji państwowej;
 • ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie;
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST)- urzędy marszałkowskie, miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe;
 • szkoły i uczelnie wyższe;
 • oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w szczególności świadczące usługi w zakresie rehabilitacji;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, domy kultury, muzea, wypożyczalnie książek;
 • obiekty transportu i komunikacji publicznej, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe (o różnej wielkości i zasięgu świadczonych usług);
 • oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;
 • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.
Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte:
 • obiekty użytkowane, pełniące już swoją funkcję;
 • obiekty będące w trakcie budowy oraz
 • obiekty na etapie planowania inwestycji.