Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania dotyczące zapewniania dostępności architektonicznej. Materiały zostały przygotowane na podstawie ekspertyz indywidualnych realizowanych w ramach projektu OWDA z uwzględnieniem Standardów Dostępności Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej.