Data utworzenia: 13.04.2023Zmodyfikowany: 13.04.2023

Zapraszamy podmioty publiczne do udziału w kolejnym naborze uzupełniającym do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Nabór dotyczy wyłącznie jednej usługi: audyt uproszczony.

Kierujemy go do wszystkich podmiotów publicznych, które nie korzystały dotychczas z usług OWDA – zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej ścieżki wsparcia. 

Zasady rekrutacji

Rekrutację prowadzimy w formie elektronicznej od 20 kwietnia do 5 maja 2023 r. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Formularz zgłoszeniowy podpisany elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wzór Formularza zgłoszeniowego.
  • Dokumentację techniczną ilustrującą zgłaszane zagadnienie.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OWDA. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu.

Co to jest Audyt uproszczony?

Polega on  na ocenie dostępności pojedynczego pomieszczenia lub określonej, ograniczonej funkcjonalnie strefy budynku wraz z dojściem do danego pomieszczenia lub strefy budynku z zewnątrz. W przypadku audytu uproszczonego wsparcie dotyczy każdej z wybranych stref jednego pomieszczenia lub obszaru, który zostanie uzgodniony z podmiotem publicznym w trakcie wizyty audytora.

Szczegółowe informacje nt. audytu uproszczonego  dostępne są na stronie internetowej projektu.


Autor: Marcin Kliński