Data utworzenia: 31.12.2021Zmodyfikowany: 20.01.2023

Trzeci nabór wniosków do projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej rozpocznie się 7.03.2022 i potrwa do 18.03.2022 r. Podmioty publiczne zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o wysłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dokładnie w wyżej wskazanym terminie.

Wnioski złożone po 17.12 a przed 7.03.2022 r. zostaną zwrócone do nadawcy z informacją
o konieczności ponownego przesłania dokumentów w określonym terminie naboru.

Co istotne, począwszy od trzeciego naboru do Projektu nieznacznym modyfikacjom ulegają dokumenty rekrutacyjne oraz zasady ich przygotowania. Najważniejszą zmianą jest konieczność wypełnienia odrębnej Ankiety Samooceny dla każdego zgłaszanego przez dany podmiot publiczny budynku. Nowe wersje dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą
na stronie internetowej Projektu.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa