Data utworzenia: 29.09.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

Zapraszamy podmioty publiczne do skorzystania z drugiej ścieżki wsparcia w projekcie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych. Zgłoszenia przyjmujemy od 29 września 2022 r. aż do wyczerpania limitu miejsc w projekcie.

Adresaci drugiej ścieżki

Druga ścieżka wsparcia jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie usługami OWDA, wykraczające poza zaplanowane wcześniej zasoby projektu. Jej ideą jest udzielenie wsparcia jak największej liczbie podmiotów publicznych. Z tego względu skierowana jest do:

 • podmiotów, które nie brały dotychczas udziału w rekrutacji do OWDA lub
 • brały udział w poprzednich naborach, ale nie dostały się ze względu na wyczerpanie limitu miejsc w wybranych kategoriach.

Oferowany zakres wsparcia

W ramach drugiej ścieżki podmioty publiczne będą mogły uzyskać wsparcie dotyczące jednostkowego zagadnienia lub problemu związanego z dostępnością architektoniczną  obiektu lub jego otoczenia. Wsparcie to realizowane będzie w następujących formach:

 • odpowiedź pisemna w postaci opinii przygotowana przez eksperta OWDA,
 • konsultacje indywidualne z ekspertem architektem – online lub stacjonarnie,
 • spotkania grupowe online poświęcone wskazanemu zagadnieniu
  z zakresu dostępności architektonicznej.

Jednostkowe zagadnienie to jeden konkretnie wskazany problem z zakresu dostępności architektonicznej budynku lub jego otoczenia. Przykładami są:

 • rozwiązania w obszarze ewakuacji,
 • zapewnienie dostępności wejścia do budynku,
 • zapewnienie dostępności dojścia do budynku,
 • aranżacja punktu obsługi klienta,
 • zapewnienie komunikacji pionowej w budynku zabytkowym,
 • aranżacja dostępnej toalety,
 • plan zapewnienia dostępności w obiekcie.

Jednostkowym zagadnieniem mogą być także konkretne pytania dotyczące parametrów elementu zapewniającego dostępność, np.:

 • z której strony powinien być zamontowany panel sterujący w kabinie dźwigu,
 • na jakiej wysokości trzeba zamontować miskę ustępową w toalecie dla osób z niepełnosprawnością (OzN) lub
 • jaką długość powinny mieć pochwyty przy misce ustępowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Zasady naboru

Rekrutacja do drugiej ścieżki ma charakter uproszczony. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na adres: owda_drugasciezka@pfron.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • pełnomocnictwo (jeśli formularz podpisuje Pełnomocnik),
 • niezbędną dokumentację techniczną i zdjęciową dotyczącą zgłaszanego jednostkowego zagadnienia.

Jeśli nie dysponują Państwo dokumentacją techniczną, prosimy o przesłanie samych zdjęć. Ważne, aby w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyraźny przedstawiały zgłaszane zagadnienie.

W formularzu prosimy o zaznaczenie rodzaju usługi, o jaką Państwo wnioskują oraz krótki opis zgłaszanego zagadnienia.

W drugiej ścieżce wsparcia nie obowiązuje zasada reprezentatywności ani kryterium punktowe. O udzieleniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat drugiej ścieżki wsparcia, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl .

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z konsultantami ds. dostępności w OWDA. Dane kontaktowe znajdują się na stronie https://owda.pfron.org.pl/kontakt/ .

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zasady udzielania wsparcia w drugiej ścieżce znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/ .


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa