Data utworzenia: 02.11.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

Zapraszamy podmioty publiczne do udziału w kolejnym etapie rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Piąty nabór rozpocznie się 3 listopada i potrwa do 9 grudnia 2022 roku. Będzie to ostatni nabór w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w projekcie.

Piąty nabór ma charakter celowany. Skierowany jest wyłącznie do podmiotów publicznych realizujących następujące usługi społeczne:

  • transport,
  • mieszkalnictwo,
  • bezpieczeństwo publiczne.

Celowany charakter naboru wynika z zasady reprezentatywności. Oznacza ona konieczność zakwalifikowania do projektu podmiotów reprezentujących różne kategorie usług społecznych.

Zasady rekrutacji w piątym naborze

Rekrutację prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej. Zgłoszenia (Formularz rekrutacyjny oraz Ankietę samooceny) prosimy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl .

Prosimy, aby wszystkie dokumenty były zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Zapraszamy podmioty publiczne do udziału w kolejnym etapie rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Piąty nabór rozpocznie się 3 listopada i potrwa do 9 grudnia 2022 roku. Będzie to ostatni nabór w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w projekcie.

Piąty nabór ma charakter celowany. Skierowany jest wyłącznie do podmiotów publicznych realizujących następujące usługi społeczne:

  • transport,
  • mieszkalnictwo,
  • bezpieczeństwo publiczne.

Celowany charakter naboru wynika z zasady reprezentatywności. Oznacza ona konieczność zakwalifikowania do projektu podmiotów reprezentujących różne kategorie usług społecznych.

Zasady rekrutacji w piątym naborze

Rekrutację prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej. Zgłoszenia (Formularz rekrutacyjny oraz Ankietę samooceny) prosimy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl .

Prosimy, aby wszystkie dokumenty były zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Druga ścieżka wsparcia dla podmiotów  publicznych

Podmioty, które świadczą inne usługi niż te wskazane w ogłoszeniu, zapraszamy do udziału
w drugiej ścieżce wsparcia. Przypominamy, iż jest ona przeznaczona dla wszystkich podmiotów, które nie zostały dotychczas zakwalifikowane do projektu oraz tych, które nie brały udziału w poprzednich naborach.

W drugiej ścieżce wsparcia rekrutacja ma charakter uproszczony. Zgłoszenia (Formularz zgłoszeniowy oraz stosowną dokumentację) prosimy przesyłać na adres owda_drugasciezka@pfron.org.pl. Nie obowiązuje też kryterium punktowe ani zasada reprezentatywności. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w drugiej ścieżce oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4) można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl/druga-sciezka-wsparcia/ .

Dodatkowe informacje:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Dane kontaktowe pracowników OWDA: https://owda.pfron.org.pl/kontakt/.

Podmioty, które świadczą inne usługi niż te wskazane w ogłoszeniu, zapraszamy do udziału
w drugiej ścieżce wsparcia. Przypominamy, iż jest ona przeznaczona dla wszystkich podmiotów, które nie zostały dotychczas zakwalifikowane do projektu oraz tych, które nie brały udziału w poprzednich naborach.

W drugiej ścieżce wsparcia rekrutacja ma charakter uproszczony. Zgłoszenia (Formularz zgłoszeniowy oraz stosowną dokumentację) prosimy przesyłać na adres owda_drugasciezka@pfron.org.pl. Nie obowiązuje też kryterium punktowe ani zasada reprezentatywności. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w drugiej ścieżce oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4) można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl/druga-sciezka-wsparcia/ .

Dodatkowe informacje:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Dane kontaktowe pracowników OWDA: https://owda.pfron.org.pl/kontakt/.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa