Data utworzenia: 28.02.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

Trzeci nabór wniosków do projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej rozpocznie się 7.03.2022 i potrwa do 18.03.2022 r.

Podmioty publiczne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wysłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dokładnie w wyżej wskazanym terminie. Dokumenty przesłane przed 7 marca lub po 18 marca nie będą oceniane w trzecim etapie rekrutacji.

Począwszy od trzeciego naboru, rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie składane dokumenty powinny być zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Nowe, obowiązujące w trzecim naborze wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl.

W przypadku pytań dotyczących projektu lub wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, prosimy o kontakt z Konsultantami ds. dostępności właściwymi dla danego regionu. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa