Data utworzenia: 18.07.2023Zmodyfikowany: 05.10.2023

Przedstawiamy Państwu wyniki ostatniego naboru uzupełniającego do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Nabór ten dotyczył wyłącznie usługi audytu uproszczonego. Skierowany był do podmiotów, które nie otrzymały dotychczas wsparcia doradczego w ramach OWDA.

W trzecim i ostatnim naborze uzupełniającym otrzymaliśmy łącznie 33 zgłoszenia, z czego 32 przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Wszystkie te podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Listę podmiotów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych publikujemy poniżej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi zostaną przekazane indywidualnie zakwalifikowanym podmiotom.

Trzeci nabór uzupełniający był ostatnim etapem rekrutacji do projektu. W tej chwili Zespół OWDA pracuje nad realizacją wparcia dla wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do projektu.


Autor: Marcin Kliński