Data utworzenia: 09.08.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

Trwa czwarty nabór do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze tylko do 23 sierpnia br.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA w czwartym naborze znajdują się na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/

W odróżnieniu od poprzednich etapów rekrutacji, czwarty nabór ma charakter częściowo celowany. Wiąże się to z obowiązującą w OWDA zasadą reprezentatywności. Dotyczy ona zarówno typu usług społecznych świadczonych przez podmioty publiczne, jak i oferowanego w projekcie rodzaju wsparcia.

W czwartym naborze zapraszamy w pierwszej kolejności podmioty prowadzące działalność w zakresie:

  • transportu,
  • mieszkalnictwa,
  • bezpieczeństwa publicznego oraz
  • sportu i rekreacji,

a także podmioty ubiegające się o doradztwo architektoniczne dla:

  • obecnie przygotowywanych lub
  • dopiero planowanych inwestycji.

Podmioty z innych kategorii niż wskazane powyżej również mogą wziąć udział w rekrutacji. Wszystkie zgłoszenia oceni Zespół Rekrutacyjny zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami oceny wniosków.

Listę podmiotów zakwalifikowanych do OWDA w czwartym etapie opublikujemy na stronie internetowej projektu niezwłocznie po posiedzeniu Zespołu Rekrutacyjnego. Informacje na ten temat wyślemy również indywidualnie drogą elektroniczną.

W przypadku pytań dotyczących projektu lub wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, prosimy o kontakt z Konsultantami ds. dostępności właściwymi dla danego regionu. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: https://owda.pfron.org.pl/kontakt/.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa