Data utworzenia: 08.09.2022Zmodyfikowany: 20.01.2023

6 września w Hotelu Amber w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów publicznych dotyczące projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 przedstawicieli podmiotów publicznych z całego kraju. Wśród nich były zarówno podmioty, które zgłosiły się wcześniej do projektu, jak i te, które dopiero planują swój udział w OWDA.

Gościem specjalnym wydarzenia był pan Przemysław Herman, zastępca dyrektora w departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawił on efekty i dalsze plany realizacji programu Dostępność Plus 2018-2025.

Pani Małgorzata Radziszewska i pan Mirosław Przewoźnik, eksperci projektu OWDA w PFRON, podsumowali dotychczasowe wyniki naboru do OWDA. Przypomnieli też na czym polega zasada reprezentatywności w projekcie i w jakim stopniu udaje się ją zrealizować.

Pan Robert Jagodziński, prezes Fundacji FAR i Lider projektu opowiedział o unikalnym charakterze OWDA i jego głównych celach. Pani Marta Kulik, architekt z biura projektowego ARQiteka i partner w projekcie przedstawiła natomiast zadania związane z dostępnością architektoniczną z perspektywy praktyka.

Następnie pan Robert Jagodziński z FAR i prof. PG Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej opowiedzieli o nowej, drugiej ścieżce wsparcie w OWDA. Przedstawili przesłanki jej uruchomienia oraz oferowane formy wsparcia i zasady ubiegania się o nie. Szczegółowe informacje na ten temat już wkrótce pojawią się  na stronie internetowej projektu.

Na koniec głos zabrał pan Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. Podziękował on zgromadzonym gościom za udział w spotkaniu i dotychczasową aktywność w obszarze zapewniania dostępności. Zachęcił także do dalszych działań w tym obszarze.

Druga część wydarzenia miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami OWDA. Rozmowy dotyczyły rekrutacji do projektu, zasad korzystania z nowej formy wsparcia oraz wyboru najbardziej optymalnej usługi doradczej. Do dyspozycji gości byli także eksperci - architekci, którzy udzielali porad z zakresu dostępności architektonicznej.

Dodatkową atrakcją była możliwość doświadczenia barier, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością ruchową. Goście spotkania mogli zmierzyć się z barierami, jakie muszą pokonać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Mogli także nauczyć się pokonywać takie przeszkody, jak stopień czy krawężnik. Opiekunem tego działania była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR.

Spotkanie było transmitowane na kanałach społecznościowych PFRON: Facebook i Twitter.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa