Data utworzenia: 21.12.2023Zmodyfikowany: 21.12.2023

11 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Wzięło w niej udział ponad pięćdziesiąt podmiotów publicznych z całej Polski. Zdecydowaną większość stanowili przedstawiciele instytucji, które otrzymały wsparcie w projekcie. Nie zabrakło także podmiotów, które nie brały udziału w OWDA ale są zainteresowane poprawą dostępności swoich obiektów.

Spotkanie prowadził i moderował pan Robert Jagodziński – prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, Lidera projektu.

Na początku spotkania głos zabrała pani Dorota Habich – zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. programowych, która przypomniała, jak ważne jest, by instytucje publiczne były dostępne dla wszystkich.

Pani Dominika Tadla – zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliła, jak ważną rolę odegrał projekt w dążeniach do wypracowania standardu usługi wsparcia w zakresie dostępności.

Z kolei pani Marta Kulik – architekt w Biurze Projektowym Arqiteka i jeden z partnerów projektu opowiedziała o wyzwaniach, przed jakimi stoją podmioty publiczne. Wspomniała także o istotnej roli praktyków architektów i konieczności edukacji branży w obszarze projektowania uniwersalnego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z wynikami projektu. Pan Mirosław Przewoźnik – kierownik zespołu projektowego OWDA w PFRON podsumował wyniki rekrutacji oraz przedstawił najistotniejsze dane statystyczne.

Następnie eksperci projektu OWDA – pan Robert Jagodziński z FAR, pani Marta Kulik z Arqiteka oraz pan Łukasz Żmuda i pani Małgorzata Radziszewska z PFRON wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym funkcjonowania Ośrodka w przyszłości. Paneliści dyskutowali zarówno o wyzwaniach w projekcie, jak i możliwych scenariuszach działań w przyszłości.

Kolejnym punktem programu był panel z udziałem ekspertów architektów w OWDA oraz przedstawicieli podmiotów publicznych biorących udział w projekcie. Wśród panelistów znaleźli się m.in. pan Adam Solecki reprezentujący Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pan Marcin Ogórek z Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie.

Tematem panelu były szeroko pojęte dobre praktyki w zakresie poprawy dostępności, zwłaszcza w obiektach zabytkowych oraz obiektach o rozbudowanej infrastrukturze zewnętrznej. Ważnym elementem dyskusji było także pozyskiwanie funduszy na rzecz poprawy dostępności oraz przykłady działań, które można zrealizować przy ograniczonym budżecie.

W trzeciej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących praktycznych aspektów zapewniania dostępności. Do wyboru mieli następujące obszary tematyczne:

  • Metodologia audytu dostępności architektonicznej.
  • Budowanie własnej strategii poprawy dostępności.
  • Pozyskiwanie funduszy na poprawę dostępności architektonicznej.

Wydarzenie było transmitowane online na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych PFRON. Materiały video podsumowujące konferencję znajdują się w zakładce Multimedia.

 


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa