Nowe wydanie skierowanej do architektów publikacji zawiera wytyczne projektowania dostępnych budynków. Mają one ułatwić projektantom spełnianie wymogów powszechnej dostępności budynków i przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej sprawności: zarówno osób niepełnosprawnych stale lub czasowo, jak i osób starszych, osób z małymi dziećmi lub obciążonych bagażem.

Wydawnictwo dostarcza podstawowych informacji z zakresu prawa i powszechnej dostępności.

Autor: Kamil Kowalski