Audyt uproszczony dotyczył budynku podmiotu świadczącego usługi administracyjne. Problemem zgłoszonym przez podmiot była aranżacja punktu obsługi klienta.

Ocena dostępności budynku ze wskazaniem barier i utrudnień:

 • Bezpośrednio za wiatrołapem i przedsionkiem, po prawej stronie od wejścia, zlokalizowany jest punkt informacyjny z biurem podawczym (POK). Naprzeciwko wejścia, po lewej stronie oraz po prawej – za punktem informacyjnym zlokalizowane są stanowiska obsługi klienta poszczególnych wydziałów.
 • POK widoczny jest zaraz po wejściu. Układ przestrzenny wokół niego jest prosty i czytelny.
 • Na dojściu do POK zlokalizowany jest słup konstrukcyjny. Szerokość przejścia między ladą a słupem wykosi 0,80m, co stanowi barierę dla osoby poruszającej się na wózku.
 • Wykończenie słupa w postaci stalowej okładziny w kolorze szarym nie wyróżnia go kolorystycznie, brak też wydzielenia fakturą na posadzce, co stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących i może powodować zagrożenie zderzenia się z nim.
 • Na dojściu do POK brak jest systemu informacji FON.
 • W pobliżu POK zlokalizowane jest miejsce oczekiwania wyposażone w krzesła, stoły oraz blaty do wypełniania dokumentów. Krzesła nie spełniają zaleceń standardów dostępności. Brak podłokietników utrudnia wstawanie i siadanie osobom z ograniczeniami ruchu.
 • Przy ladzie POK oraz w jej otoczeniu zastosowano matowe wykończenie – nie występuje zjawisko odbić i olśnienia. Kontrasty wizualne pomiędzy pionowymi a poziomymi elementami wykończenia i zabudowy są prawidłowe.
 • Lada, za którą znajduje się okienko obsługi, usytuowana jest na wysokości 1,10m większej niż max. 0,9m zalecane w standardach dostępności. W środkowej części lada jest obniżona, ale zasłonięcie blatu za pomocą pionowej płyty powoduje utrudnienie w komunikacji dla osoby poruszającej się na wózku i niskorosłej. Głębokość lady jest mniejsza niż min. 0,3m zalecane w standardach dostępności, co utrudnia podjechanie wózkiem inwalidzkim oraz wsunięcie nóg. Blat nie posiada zabezpieczenia krawędzi chroniącej przed spadaniem dokumentów.
 • Przy blacie nie zapewniono miejsca siedzącego dla interesantów wyposażonego w oparcie i podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie osobom o ograniczeniach ruchowych. Przy ladzie brak jest miejsca na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego (kuli, laski).
 • Nad blatem zamontowane jest oświetlenie. Zapewnione jest oświetlenie twarzy osoby pracującej w POK, co ułatwia prawidłową komunikację osobom z niedosłuchem.
 • BOK nie jest wyposażone w elementy przeznaczone dla osób słabowidzących i niewidomych, np. informacje opisane pismem Braille’a, elektroniczne urządzenia powiększające (np. lupy, powiększalniki).
 • W strefie wejściowej brak jest planu tyflograficznego rozkładu pomieszczeń, oznaczeń dotykowych, kodów QR czy systemu informacji dostępnego z poziomu urządzeń cyfrowych, takich jak smartfon czy opaski dla niewidomych. Utrudnia to orientację i samodzielne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
 • POK wyposażone jest w pętlę induktofoniczną. Pętle induktofoniczne służą zapewnieniu prawidłowego, w miarę możliwości samodzielnego, kontaktu użytkownika z niepełnosprawnością słuchu z personelem.
 • BOK oznakowane jest czytelnie przy pomocy międzynarodowego symbolu pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie zapewniono dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego. W strefie wejściowej brak jest tablicy informacyjnej oraz wyświetlacza z informacją o budynku w języku migowym.

Rekomendowane zmiany likwidujące bariery i utrudnienia:

 • Poszerzenie szerokości światła przejścia między słupem a ladą, do wymaganych 0,9m (np. poprzez przesuniecie lady).
 • Montaż na posadzce na dojściu do punktu informacji Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni [FON],
 • Montaż blatu na wysokości (liczonej od poziomu warstwy wykończeniowej podłogi) nie większej niż 0,90 m (zalecane: 0,70–0,80 m) przynajmniej na odcinku o długości 0,90 m wraz ze zmiana wymiarów blatu lady – należy zapewnić możliwość podjechania wózkiem inwalidzkim lub wygodnego podsunięcia krzesła na głębokość 0,30 m i szerokość 0,75 m pod ladę, przy czym wysokość strefy podjazdu pod ladą powinna wynosić min. 0,67 m,
 • Wskazanie dogodnego miejsca na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • W przypadku zatrudnienia w POK osoby poruszającej się na wózku dostosować aranżację elementów wyposażenia, tak by zapewnić możliwość przejazdu o szerokości min. 0,9m i przestrzeń manewrową  1,5m x 1,5m zgodnie z zaleceniami standardów dostępności
 • Zapewnienie trasy wolnej od przeszkód o szerokości min.1,8 m i wysokości min. 2,2 m. W wyjątkowych sytuacjach szerokość tę można zmniejszyć do 1,2 m z poszerzeniami do 1,8 m w odstępach maksymalnie dziesięciometrowych,
 • Przy ladzie BOK umieszczenie przestawnego siedziska zgodnego z wymogami dostępności, wyposażonego w oparcie i podłokietniki,
 • Montaż w łatwo dostępnym miejscu na wysokości wzroku, czytelnej tablicy informacyjnej z materiałów niepowodujących odbicia światła, wyposażonej w system informacji kierunkowej. System ten powinien obejmować znaki wskazujące drogę do najważniejszych miejsc w budynku – do poszczególnych pomieszczeń, schodów, toalet. Opis należy wykonać w czcionce zgodnej ze Standardami Dostępności. Napisy na tablicy w kontraście min. 50% LR do tła. Nie zaleca się używać samych wielkich liter,
 • Zastosowanie elementów informacyjnych ułatwiających poruszanie się po obiekcie, w tym informacji w formie dotykowej dostosowanej do potrzeb osób niewidomych – dotyczących lokalizacji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, lokalizacji i dojścia do urządzenia technicznego komunikacji pionowej. Znaki informacyjne wykonać zgodnie z zaleceniami standardów dostępności (wielkość czcionki, forma, kontrast, lokalizacja itd) i umieścić w miejscach wyboru lub zmiany kierunku poruszania się,
 • Wprowadzenie kodu QR lub beacon z podstawową informacją na temat poruszania się po obiekcie dostępnego z poziomu urządzeń cyfrowych (smartfon, opaska dla niewidomych itp.) albo systemu umożliwiającego pozyskanie informacji, w tym np. pozwalającego na odczytanie informacji przez urządzenia mobilne (smartfony),
 • Stworzenie możliwości skorzystania ze zdalnego tłumacza polskiego języka migowego [PJM]. Dopuszczalne jest wyznaczenie jednego lub kilku pomieszczeń, w których tłumacz będzie zapewniony, do których będą zapraszane osoby słabosłyszące.
 • Wyróżnienie kolorystyczne umieszczone na wysokości wzroku słupa z okładziną stalową lub fakturowe na posadzce.