Audyt uproszczony dotyczył budynku podmiotu świadczącego usługi w zakresie oświaty i wychowania. Problemem zgłoszonym przez podmiot było pomieszczenie higieniczno- sanitarne.

Analiza dostępności przestrzeni:

 • W budynku nie ma zapewnionego pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla osoby z niepełnosprawnościami będącej pracownikiem, gościem oraz dzieckiem.
 • Pomieszczenie objęte audytem zlokalizowane jest przy sali w której odbywają się zajęcia przeznaczonej dla 25- osobowej grupy dzieci. Dostęp do łazienki następuje bezpośrednio z sali. Wydzielone są w niej dwie kabiny z miskami ustępowymi, strefa z umywalkami oraz stanowisko prysznicowe z brodzikiem. Przy pomieszczeniu znajduje się pomieszczenie gospodarcze. Łazienka nie spełnia wymogów toalety dla OzN.
 • Przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami wejściowymi do łazienki posiada wystarczające wymiary (min. 1,5x1,5m) przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku, aby przystosować ją do wymogów i standardów toalety dla OzN.
 • Szerokość drzwi jest mniejsza niż 0,9 m zalecana w standardach dostępności. Drzwi i ościeżnice są skontrastowane z kolorem ściany na poziomie min. 50% LRV.
 • Na drzwiach znajduje się informacja wizualna o przeznaczeniu pomieszczenia. Informacja umieszczona jest powyżej wysokości max. 1,6m zalecanej w standardach dostępności. Brak jest oznaczenia wejścia piktogramem.
 • Drzwi posiadają próg nieprzekraczający 2cm wyposażony w listwę profilującą spadek. Próg o takiej wysokości stanowi utrudnienie dla osoby poruszającej się na wózku.
 • Klamki i zamki zamontowane są na wysokości 1,09m, co spełnia wymogi dostępności. Klamki nie wyróżniają się kolorystycznie w stosunku do drzwi, co stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących. Klamki nie spełniają zaleceń dostępności, gdyż są w formie litery „L” i nie są wygodne dla osób z trudnościami manualnymi.
 • Wydzielone kabiny przed i za drzwiami nie posiadają minimalnych wymiarów (min. 1,5x1,5m) przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku.
 • Wysokość ścianek wydzielających kabiny nie zapewnia prywatności dziecku korzystającemu z toalety.
 • Drzwi do kabin o szerokości mniejszej niż min. 0,9m nie spełniają zaleceń standardów dostępności. Drzwi i ościeżnice mają kontrast mniejszy niż min. 50% LRV, co stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących. Drzwi nie posiadają progów. Klamki i zamki zamontowane są na prawidłowej wysokości 1,09m, ale nie odpowiadają wymogom dostępności. Nie wyróżniają się kolorystycznie w stosunku do drzwi, co stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących. Nie spełniają zaleceń, gdyż są w formie litery „L” i nie są wygodne dla osób z trudnościami manualnymi.
 • Pomieszczenie wyposażone jest w trzy umywalki. Umywalki zamontowane są na wysokości dostosowanej do wieku dzieci. Posiadają odpowiednie wymiary.
 • Umywalki posiadają syfony utrudniające podjazd i skorzystanie z nich osobie na wózku. Między umywalką a ścianą i między umywalkami zapewniono minimalne 0,2m wolnej przestrzeni. Przy umywalkach brak jest uchwytów.
 • Bateria kranowa, w którą wyposażona jest umywalka nie spełnia zaleceń standardu dostępności. Baterie nie posiadają przedłużonej wylewki, co utrudnia samoobsługę osobie na wózku.
 • Lustro nad umywalką stałe, zamontowane na wysokości ok. 0,1m nad umywalką. Obejmuje całą postać stojącego przy nim dziecka.
 • Kabiny wyposażone są w miski ustępowe. Miski ustępowe stojące oraz przyciski do spłukiwania, zamontowane są na wysokościach dostosowanych do wieku dzieci. Brak jest zapewnienia przestrzeni manewrowej przed miską ustępową (min. 1,5m x 1,5m) oraz wolnej przestrzeni z obu stron miski umożliwiającej wjechanie i wykonanie transferu na miskę ustępową przez osobę poruszającą się na wózku.
 • Podajnik papieru toaletowego zamontowany jest na bocznej ścianie, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej, na wysokości 0,7m wygodnej dla użytkowników. Przy misce ustępowej brak jest uchwytów do samodzielnego przesiadania się z wózka.
 • W łazience zamontowane są wieszaki na ręczniki oraz worki ze strojami sportowymi. Wieszaki zamontowane są na wysokościach zgodnych z zaleceniami standardów dostępności.
 • W pomieszczeniu znajduje się stanowisko prysznicowe z natryskiem i brodzikiem wymagane obowiązującymi przepisami. Prysznic nie jest wyposażony w siedzisko, co utrudnia skorzystanie osobom z ograniczeniami ruchu. Bateria z termostatem zamontowana jest na zbyt dużej wysokości - 1,17m, przy zalecanych 0,8-m-0,9m od podłogi. Słuchawka prysznicowa zamontowana jest na panelu do regulacji wysokości na zalecanej wysokości. Przy natrysku brakuje wieszaków na ubrania na dwóch wysokościach ok. 1,2 i 1,6m.
 • Oświetlenie i natężenie światła w pomieszczeniu jest jednolite. Włączniki światła zlokalizowane są na wysokości 1,50m od poziomu posadzki, powyżej max. 1,0m zalecanej w standardach.
 • Toaleta nie jest wyposażona w czujniki obecności sterujące światłem.
 • W łazience zamontowane są gniazda elektryczne wyposażone w klapkę zabezpieczającą przed dostaniem się wilgoci.
 • W posadzce zamontowana jest kratka ściekowa. Kratka posiada otwory mniejsze niż 0,02m, co uniemożliwia utknięcie w nich kół wózka. Posadzki mają powierzchnię matową i antypoślizgową. Kontrast posadzki do ściany nie spełnia wymaganych standardami dostępności min. 30% LRV. Kontrast barwny wyposażenia w stosunku do ścian pomieszczenia również nie spełnia wymagania min. 50% LRV

Przygotowane rekomendacje:

 • Wykonanie przynajmniej przy jednej sali toalety dla OzN spełniającej wymogi dostępności.
 • W pomieszczeniu należy zamontować armaturę, urządzenia i wyposażenie umożliwiające skorzystanie z niego osobie z niepełnosprawnościami.
 • W pomieszczeniu armaturę, urządzenia i wyposażenie należy zamontować na wysokościach zgodnych z projektowaniem uniwersalnym (dostosowanym do wieku dzieci).
 • Zapewnienie wolnej od wszelkich elementów wyposażenia i pozbawionej nachyleń przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5 m x 1,5 m przed i za drzwiami. Przy takiej powierzchni możliwe jest zawrócenie wózkiem.
 • Poszerzenie szerokości światła drzwi wejściowych do łazienki, do wymaganych 0,9 m.