Data utworzenia: 28.02.2022Zmodyfikowany: 07.03.2023

Zakończył się drugi etap rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

W drugim naborze wpłynęło łącznie 293 zgłoszenia, z czego 199 przeszło pozytywną weryfikację formalną. Spośród nich, Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował do udziału w projekcie 50 podmiotów publicznych. Zgodnie z zasadami udziału w projekcie, pozostałe zgłoszenia trafiły na listę rezerwową i zostaną poddane ponownej ocenie Zespołu w kolejnej turze kwalifikacji.

Podmioty Publiczne zakwalifikowane do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań. Każdy podmiot uzyska też opiekuna do uzgadniania indywidualnego programu dostępności architektonicznej (IPDA).

Podmioty publiczne, które:

  • nie znalazły się na liście podmiotów zakwalifikowanych do projektu,
  • nie znalazły się na liście rezerwowej lub
  • przesłały swoje zgłoszenia po zakończeniu terminu drugiego naboru, czyli po 17 grudnia 2021 r.

a chcą wziąć udział w rekrutacji do projektu,  proszone są o ponowne złożenie dokumentów w terminie kolejnych naborów. Najbliższy, trzeci nabór, rusza 7 marca i potrwa do 18 marca 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, iż począwszy od trzeciego etapu rekrutacji obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych, które można znaleźć w zakładce Dokumenty do pobrania.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa