Data utworzenia: 19.05.2023Zmodyfikowany: 19.05.2023

Przedstawiamy Państwu wyniki drugiego naboru uzupełniającego do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Nabór ten dotyczył wyłącznie usługi audytu uproszczonego. Skierowany był do podmiotów, które nie otrzymały dotychczas wsparcia doradczego w ramach OWDA.

W naborze uzupełniającym otrzymaliśmy łącznie 31 zgłoszeń. Wszystkie spełniały kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Listę podmiotów zakwalifikowanych publikujemy poniżej w Załączniku nr 1.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi zostaną przekazane indywidualnie zakwalifikowanym podmiotom.


Autor: Marcin Kliński