Data utworzenia: 19.10.2022Zmodyfikowany: 07.03.2023

Przedstawiamy Państwu wyniki czwartego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

W czwartym naborze otrzymaliśmy 94 zgłoszenia od podmiotów publicznych z całej Polski. Spośród nich Zespół Rekrutacyjny ocenił 92 zgłoszenia, które przeszły pozytywną weryfikację formalną.

Nabór celowany

Czwarty nabór miał charakter częściowo celowany. Istotnym kryterium oceny zgłoszeń była reprezentatywność rodzaju świadczonych usług oraz wnioskowanych form wsparcia.

Zgodnie z zasadami udziału w projekcie, w tym naborze zapraszaliśmy w szczególności podmioty realizujące takie usługi jak: transport, bezpieczeństwo publiczne, mieszkalnictwo, sport i kultura fizyczna oraz podmioty ubiegające się o doradztwo architektoniczne dla obecnie realizowanych lub dopiero planowanych inwestycji.

Po analizie wszystkich zgłoszeń, Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował do projektu 34 podmioty publiczne. Lista podmiotów zakwalifikowanych dostępna jest poniżej (Załącznik nr 1).

W najbliższych tygodniach podmioty te otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.

Kolejny nabór do OWDA również będzie mieć charakter celowany. Szczegółowe informacje na temat terminów rekrutacji oraz zasad udziału opublikujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

Druga ścieżka wsparcia dla podmiotów niezakwalifikowanych

Podmioty, które nie zakwalifikowały się do projektu, zapraszamy do udziału w drugiej ścieżce wsparcia w OWDA. Kierujemy ją zarówno do podmiotów niezakwalifikowanych z czwartego naboru, jak i tych, które brały udział w poprzednich trzech naborach, ale nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsc w danym województwie.

W ramach drugiej ścieżki podmioty publiczne będą mogły uzyskać wsparcie dotyczące jednostkowego zagadnienia lub problemu związanego z dostępnością architektoniczną  obiektu lub jego otoczenia.

Wsparcie to realizowane będzie w następujących formach:

  • odpowiedź pisemna w postaci opinii przygotowana przez eksperta OWDA,
  • konsultacje indywidualne z ekspertem architektem – online lub stacjonarnie,
  • spotkania grupowe online poświęcone wskazanemu zagadnieniu
    z zakresu dostępności architektonicznej.

Druga ścieżka wsparcia ma charakter uproszczony. Aby wziąć w niej udział, wystarczy przesłać na adres owda_drugasciezka@pfron.org.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację techniczną i zdjęciową danego zagadnienia. W szczególnych przypadkach, wystarczy sama dokumentacja zdjęciowa dokładnie prezentująca zgłaszane zagadnienie. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat drugiej ścieżki wsparcia dostępne są na stronie internetowej projektu: adres strony https://owda.pfron.org.pl/druga-sciezka-wsparcia//

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa