Data utworzenia: 19.05.2022Zmodyfikowany: 07.03.2023

Zakończył się kolejny etap rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

W trzecim naborze wpłynęło łącznie 319 zgłoszeń, z czego 314 przeszło pozytywną weryfikację formalną. Dodatkowo, zgodnie z zasadami udziału w projekcie, Zespół Rekrutacyjny ponownie ocenił podmioty, które znalazły się na liście rezerwowej z drugiego naboru. Łącznie oceniono 459 podmiotów. 

Decyzją Zespołu Rekrutacyjnego, w trzecim etapie realizacji projektu wsparcie otrzyma 154 podmioty publiczne z całej Polski, w tym:

 • 5 podmiotów z województwa lubelskiego,
 • 7 podmiotów z województwa lubuskiego,
 • 11 podmiotów z województwa dolnośląskiego,
 • 32 podmiotów z województwa mazowieckiego,
 • 7 podmiotów z województwa łódzkiego,
 • 5 podmiotów z województwa pomorskiego,
 • 5 podmiotów z województwa podkarpackiego,
 • 4 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego,
 • 11 podmiotów z województwa wielkopolskiego,
 • 5 podmiotów z województwa świętokrzyskiego,
 • 8 podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego,
 • 10 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego,
 • 7 podmiotów z województwa podlaskiego,
 • 9 podmiotów z województwa małopolskiego,
 • 7 podmiotów z województwa opolskiego,
 • 21 podmiotów z województwa śląskiego.

W najbliższych tygodniach podmioty zakwalifikowane do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.

Kolejny nabór rozpocznie się na początku czerwca i potrwa do połowy lipca. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie podmiotów publicznych, będzie to ostatnia możliwość zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

Nabór będzie mieć charakter celowany. Oznacza to, że będzie skierowany do podmiotów z określonych województw i o określonych rodzajach działalności. Jest to konieczne, by zapewnić reprezentatywność w projekcie podmiotów z różnych obszarów działań społecznych (m.in. transportu, bezpieczeństwa publicznego, mieszkalnictwa).

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w czwartym naborze zostaną podane wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. Informacja ta pojawi się na stronie projektu (https://owda.pfron.org.pl/aktualnosci/)  oraz w mediach społecznościowych PFRON.

Jeśli podmioty wskazane w naborze celowanym nie będą zainteresowane uczestnictwem w OWDA, do projektu zakwalifikujemy  podmioty zgłoszone w trzecim naborze, które nie znalazły się na liście ze względu na brak miejsc. Przyjęte limity związane są z reprezentatywnością określonego typu usług w poszczególnych województwach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Panel Ekspertów.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa