Data utworzenia: 17.12.2021Zmodyfikowany: 07.03.2023

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. W terminie do 29 listopada br. wpłynęło łącznie 58 zgłoszeń. Spośród nich, Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował do udziału w projekcie 39 Podmiotów Publicznych. Pozostałe zgłoszenia, po uzupełnieniu braków w dokumentacji, zostaną poddane ocenie Zespołu w kolejnej turze kwalifikacji.

Podmioty Publiczne zakwalifikowane do Projektu otrzymają indywidualną informację
ze wskazaniem działań wspierających lub zostaną poproszone o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do zaplanowania indywidualnego programu dostępności architektonicznej (IPDA). Każdy podmiot uzyska też indywidualnego opiekuna do uzgadniania IPDA.

Szczegóły zostaną przekazane pisemnie drogą elektroniczną.

O projekcie

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to projekt realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Biurem Projektowym ARQiteka. Jego celem jest pomoc Podmiotom Publicznym w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez indywidualne wsparcie doradcze, informacyjne
lub audytorskie. Z usług OWDA skorzysta łącznie 450 Podmiotów Publicznych z całej Polski. Projekt potrwa do końca września 2023 r.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa