Data utworzenia: 22.12.2022Zmodyfikowany: 07.03.2023

Przedstawiamy Państwu wyniki piątego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Nabór ten prowadzony był w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w OWDA. Miał on charakter celowany. Skierowany był wyłącznie do podmiotów realizujących następujące rodzaje usług społecznych: transport, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo publiczne.

W piątym naborze otrzymaliśmy łącznie 16 zgłoszeń, z czego 13 przeszło pozytywnie weryfikację formalną. Finalnie Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował do projektu 10 podmiotów publicznych.

Listę podmiotów zakwalifikowanych publikujemy poniżej w załączniku numer 1.

W tym momencie nie planujemy kolejnych naborów w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w OWDA. Podmioty, które nie zakwalifikowały się do projektu lub nie spełniały kryteriów naboru celowanego zapraszamy do udziału w drugiej ścieżce wsparcia. Prowadzona jest ona na bieżąco, do czerwca 2023 roku lub do wyczerpania limitu miejsc w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: adres strony https://owda.pfron.org.pl/druga-sciezka-wsparcia/

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: https://owda.pfron.org.pl/dokumenty-do-pobrania/


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa