Data utworzenia: 09.03.2023Zmodyfikowany: 05.04.2023

8 marca 2023 r. ruszył nabór uzupełniający do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji podmioty, które brały już udział w poprzednich naborach ale nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie limitów miejsc oraz nie zostały zakwalifikowane do drugiej ścieżki wsparcia w OWDA.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2023 r.

Audyt uproszczony

Nabór uzupełniający dotyczy wyłącznie nowej usługi: audyt uproszczony. Polega ona na ocenie dostępności pojedynczego pomieszczenia lub określonej, ograniczonej funkcjonalnie strefy budynku. wraz z dojściem do danego pomieszczenia lub strefy budynku z zewnątrz.

Szczegółowe informacje na temat audytu uproszczonego.

Zasady rekrutacji

Rekrutację prowadzimy w formie elektronicznej. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Formularz zgłoszeniowy podpisany przez elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wzór Formularza zgłoszeniowego.
  • Dokumentację techniczną ilustrującą zgłaszane zagadnienie.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OWDA. 


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa